Advokátní kancelář MN-LEGAL
CZ | EN

odmena-za-pravni-sluzby

Aktuality

1. 7. 2019
Občanský zákoník umožňuje zřídit nezbytnost služenbé cesty k sousednímu pozemku za účelem zřízení stavby. Ja...
7. 5. 2019
Mnoho věřitelů stojí při zahájení insolvenčního řízení ohledně jejich dlužníka před složitou volbou, zda a j...
9. 2. 2018
Rádi bychom touto cestou oznámili změnu sídla naší advokátní kanceláře a informovali o nových prostorách, v&...

Poznámka k odměnám za právní služby

Výše odměny za právní služby je nepochybně jedním z kritérií, která klient zvažuje při rozhodování, zda vůbec a kterou advokátní kancelář v dané věci angažovat. Nemělo by však v žádném případě jít o kritérium jediné či kritérium bez dalšího rozhodující.

Jistě existují i výjimky, ale právě v oblasti právních služeb platí více než kde jinde, že „úspora" dosažená nevyhledáním odborné právní pomoci, spoléháním na obecné právní vzory dostupné na internetu či angažováním takzvaně „levného" právníka se ve svém důsledku může rovnat těžko nahraditelné ztrátě v blízké či vzdálenější budoucnosti.

S těmito případy, kdy už je mnohdy pozdě pro účinnou právní pomoc, se advokáti setkávají bohužel až příliš často. Situace je v mnohém srovnatelná s pojištěním - pokud již dojde k pojistné události, je příliš pozdě na uzavření pojistné smlouvy, na základě které by byla vzniklá škoda nahrazena. Je také příliš pozdě na změnu „levné a výhodné" pojistné smlouvy, která však vzniklou pojistnou událost nekryje.

Již v římském právu platila známá zásada „vigilantibus iura" tedy „práva [patří] bdělým".

Demokratický stát svými zákony pouze stanoví rámec pro uplatňování práv jednotlivých fyzických a právnických osob, ovšem je čistě na těchto osobách, zda svá práva budou aktivně a účinně (tj. s využitím odborné a kvalitní právní pomoci) hájit či zajišťovat.

Stejně jako je chirurgický zákrok vhodné svěřit do rukou zručného lékaře-chirurga, je v právních záležitostech vhodné vyhledat odbornou pomoc u kvalitního advokáta.