Advokátní kancelář MN-LEGAL
CZ | EN

media

Aktuality

1. 7. 2019
Občanský zákoník umožňuje zřídit nezbytnost služenbé cesty k sousednímu pozemku za účelem zřízení stavby. Ja...
7. 5. 2019
Mnoho věřitelů stojí při zahájení insolvenčního řízení ohledně jejich dlužníka před složitou volbou, zda a j...
9. 2. 2018
Rádi bychom touto cestou oznámili změnu sídla naší advokátní kanceláře a informovali o nových prostorách, v&...

Online články

Právo společníka společnosti s ručením omezeným na informace a ochrana obchodního tajemství

Článek Luboše Nevrkly naleznete zde.

Předběžná opatření (nejen) ve vztahu k nemovitostem

Článek Daniela Mališe naleznete zde.

Může rodič rozhodovat za dítě i v otázkách zveřejnění jeho soukromí?

Článek Karolíny Broskové naleznete zde.

Lze dosáhnout splnění závazku zaplacením dlužné částky na jiný než sjednaný účet?

Článek Jakuba Celerýna naleznete zde.

Kdo jsou "všichni věřitelé", jejichž nadpoloviční většina může rozhodnout o změně insolvenčního správce?

Článek Jana Pořízka naleznete zde.

Zateplení domu a sousedské právo

Článek Luboše Nevrkly naleznete zde.

Jak určit místní příslušnost exekučního soudu u "nepobytových" cizinců?

Článek Daniela Mališe naleznete zde.

Jak má znít petit žaloby na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví?

Článek Karolíny Broskové naleznete zde.

Specifika vypořádání rozšířeného společného jmění manželů

Článek Jakuba Celerýna naleznete zde.

Kolik je nároků ze způsobené škody na zdraví?

Článek Jana Pořízka naleznete zde.