Advokátní kancelář MN-LEGAL
CZ | EN

media

Aktuality

1. 7. 2019
Občanský zákoník umožňuje zřídit nezbytnost služenbé cesty k sousednímu pozemku za účelem zřízení stavby. Ja...
7. 5. 2019
Mnoho věřitelů stojí při zahájení insolvenčního řízení ohledně jejich dlužníka před složitou volbou, zda a j...
9. 2. 2018
Rádi bychom touto cestou oznámili změnu sídla naší advokátní kanceláře a informovali o nových prostorách, v&...

Publikace

Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za bezdůvodné obohacení

Článek Jana Pořízka ke jmenovaným právním institutům mj. v souvislosti s nedávným rozsudkem Nejvyššího soudu ČR týkajícího se dané problematiky. Celý článek naleznete zde.

Jmenováni dva noví partneři AK Mališ Nevrkla Legal

Úplné znění tiskové zprávy o jmenování nových partnerů AK Mališ Nevrkla Legal naleznete zde.

Institut společného jmění manželů po rekodifikaci – poslední volání?

Článek Daniela Mališe o institutu SJM podle nového občanského zákoníku a jeho užitečnosti. Celý článek naleznete zde.

Změny společenských smluv společností s ručením omezeným a rozhodování jejich valných hromad

Článek Luboše Nevrkly o některých aspektech nové úpravy rozhodování valných hromad společností s ručením omezeným. Celý článek naleznete zde

Konečně jasno v otázce počátku běhu promlčecí doby u pohledávek bez sjednané splatnosti

Článek Jakuba Celerýna o počátku běhu promlčecí doby. Celý článek naleznete zde.

Kdo jsou "všichni věřitelé", jejichž nadpoloviční většina může rozhodnout o změně insolvenčního správce?

Článek Jan Pořízka o hlasovacích právech insolvenčních věřitelů. Celý článek naleznete zde.

Zřízení spoluvlastnictví k obchodnímu podílu; epravo.cz

Článek Luboše Nevrkly o podmínkách smluvního zřízení spoluvlastnictví k části obchodního podílu. Celý článek naleznete zde.

Úředním šimlem proti švarcsystému; Právo & Byznys 4/2012

Článek Luboše Nevrkly o zavedení povinných vstupních lékařských prohlídek u dohod o provedení práce. Celý článek naleznete zde.

Konec vlády malého písma; Právo & Byznys 3/2012

Článek Daniela Thelena o nejvýznamnějších změnách v souvislosti s novelou zákona o rozhodčím řízení, jež se zejména dotknou spotřebitelských smluv a osob rozhodců. Celý článek naleznete zde.

Přihlas pohledávku, vyfasuješ dluh; Euro 23/2011

Článek Daniela Mališe k odpovědnosti insolvenčních věřitelů za pravost jimi přihlašovaných pohledávek a k rizikům z toho vyplývajících. Celý článek naleznete zde.