Advokátní kancelář MN-LEGAL
CZ | EN

advokati

Aktuality

1. 7. 2019
Občanský zákoník umožňuje zřídit nezbytnost služenbé cesty k sousednímu pozemku za účelem zřízení stavby. Ja...
7. 5. 2019
Mnoho věřitelů stojí při zahájení insolvenčního řízení ohledně jejich dlužníka před složitou volbou, zda a j...
9. 2. 2018
Rádi bychom touto cestou oznámili změnu sídla naší advokátní kanceláře a informovali o nových prostorách, v&...

Advokáti

Dr. Mgr. Daniel Mališ, LL.M.

malis

Dr. Mgr. Daniel Mališ, LL.M. se věnuje zejména obchodnímu právu, právu nemovitostí, sporné agendě, medicínskému právu, právu duševního vlastnictví, pracovnímu právu a insolvenčnímu právu.

Více...
 

Daniel vystudoval 1. lékařskou fakultu UK (1996) a Právnickou fakultu UK (1998). Ihned po absolvování Právnické fakulty UK nastoupil do tehdejší pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer, kde pracoval až do roku 2001. Zde se věnoval převážně obchodnímu právu a právu duševního vlastnictví. Poskytoval právní poradenství mimo jiné velkému světovému výrobci software a dvěma vedoucím zahraničním farmaceutickým společnostem.

Své právní vzdělání si letech 2001—2002 dále prohloubil studiem v USA na New York University School of Law se zaměřením na smluvní právo a právo duševního vlastnictví, kde získal titul Master of Laws (LL.M.). Komplexní studium amerického práva pak završil úspěšným absolvováním newyorských advokátních zkoušek (2002) a následně se stal členem New York State Bar Association. Po svém návratu do ČR úspěšně složil české advokátní zkoušky (2002) a založil vlastní advokátní kancelář.

V současné době Daniel působí v rámci kanceláře na pozici Of Counsel, i nadále se však věnuje konzultační činnosti pro ostatní kolegy a zůstává odborným garantem pro oblast medicínského a farmaceutického práva.

Mezi jeho zájmy patří studium angličtiny, vytrvalostní běh, inline bruslení, šachy a varhanní hudba.

Daniel Mališ mluví plynně česky a anglicky a má dobrou pasivní znalost ruštiny.

JUDr. Luboš Nevrkla, Ph.D.

nevrkla

JUDr. Luboš Nevrkla, Ph.D., úzce spolupracuje s Dr. Mališem od února 2007 a od července 2009 je společníkem advokátní kanceláře Mališ Nevrkla Legal. Věnuje se zejména obchodnímu právu, včetně fúzí a akvizic, právu nemovitostí, pracovnímu právu a právu cenných papírů.

Více...
 

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy (1996) nastoupil Luboš Nevrkla do pražské pobočky významné mezinárodní advokátní kanceláře, která od roku 2000 působila pod názvem Freshfields Bruckhaus Deringer. V roce 1999 úspěšně složil české advokátní zkoušky. Své právní vzdělání si prohloubil postgraduálním studiem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, které úspěšně ukončil v roce 2002 a získal akademický titul doktor (Ph.D.).

Během své dlouholeté advokátní činnosti získal bohaté zkušenosti v mnoha odvětvích českého práva, zejména obchodního práva se zvláštním zaměřením na právo společností (včetně fúzí a akvizic, společných podniků i neziskových organizací), obchodněprávní a občansko-právní závazkové vztahy, práva duševního vlastnictví, pracovního práva a mezinárodního práva soukromého. Podílel se rovněž na přípravě mnoha právních auditů (due diligence) a rozsáhlé smluvní dokumentace pro projekty v různých odvětvích obchodu a průmyslu (např. v elektronickém průmyslu, stavebnictví či pivovarnictví), včetně největšího BOT pilotního projektu v oblasti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě formou partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP).

Mezi jeho zájmy patří četba sci-fi literatury a cizojazyčné beletrie, cyklistika a cestování.

Luboš Nevrkla mluví plynně česky a anglicky, pasivně pak německy a rusky.

JUDr. Jakub Celerýn

celeryn

JUDr. Jakub Celerýn nastoupil do advokátní kanceláře v srpnu 2006. Ve své praxi se věnuje zejména obchodnímu právu, sporné agendě, medicínskému právu, právu nemovitostí a pracovnímu právu.

Více...
 

Jakub je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2009). V rámci svého studia vykonával funkci pomocné vědecké síly na Katedře teorie práva a právních učení. V roce 2010 úspěšně složil státní rigorózní zkoušku a byl mu udělen akademický titul doktor práv (JUDr.).

V letech 2005—2006 působil v přední české společnosti obchodující s dekoračním zbožím, kde měl na starosti především komunikaci se zahraničními partnery a překladatelskou činnost. V letech 2006—2009, kdy Jakub pracoval v advokátní kanceláři Daniel Mališ & Partners na pozici právního asistenta, bylo jedním z jeho hlavních úkolů poskytování podpory týmu právníků, a to zejména v oblasti sporné agendy.

Mezi jeho zájmy patří římské právo, motorismus, volejbal a squash.

Jakub hovoří plynně česky a anglicky (v roce 2004 získal Certificate in Advanced English) a má dobrou pasivní znalost němčiny.

Mgr. Jan Pořízek

porizek

Mgr. Jan Pořízek nastoupil do advokátní kanceláře v září 2007. Ve své praxi se věnuje zejména obchodnímu právu, sporné agendě a právu nemovitostí.

Více...
 

Jan je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2007). V průběhu studia úspěšně absolvoval též roční studijní pobyt na University of Athens v Řecku.

Před nástupem do advokátní kanceláře Daniel Mališ & Partners pracoval Jan v přední české advokátní kanceláři zaměřené na právo obchodních společností, zejména fúze a akvizice.

Mezi jeho zájmy patří cizí jazyky, literatura, florbal a cestování.

Jan hovoří plynně česky a anglicky a na komunikativní úrovni též řecky a německy.