Advokátní kancelář MN-LEGAL
CZ | EN

pravni-sluzby

Aktuality

1. 7. 2019
Občanský zákoník umožňuje zřídit nezbytnost služenbé cesty k sousednímu pozemku za účelem zřízení stavby. Ja...
7. 5. 2019
Mnoho věřitelů stojí při zahájení insolvenčního řízení ohledně jejich dlužníka před složitou volbou, zda a j...
9. 2. 2018
Rádi bychom touto cestou oznámili změnu sídla naší advokátní kanceláře a informovali o nových prostorách, v&...

Právní vymáhání a správa pohledávek

Vymáhání pohledávek právní cestou je od platnosti zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti mnohem efektivnější než dříve.

Nejde jen o to, že vynucení povinnosti uložené exekučním titulem (nejčastěji soudním rozhodnutím) je v současné době záležitostí spíše měsíců než roků, jak tomu bylo před nástupem soukromých exekutorů. Samotná skutečnost, že vykonatelné rozhodnutí je při dobré souhře advokátní kanceláře a soukromého exekutora silnou a efektivní zbraní i proti dříve úspěšným „profesionálním" neplatičům, má významný psychologický dopad na chování dlužníků.

Věřitelé by se však neměli pouze pasivně spoléhat na výše uvedená fakta, ale preventivně ve spolupráci s advokátní kanceláří své pohledávky aktivně spravovat, neboť doba soudního řízení, jež vede k získání vlastního exekučního titulu, je stále příliš dlouhá.

Ostatně i v případě exekucí – a o to více v případě insolvenčních řízení – platí, že kde nic není, tam nelze nic brát.

Součástí kvalitní správy pohledávek je např. právní zajišťování pohledávek, minimalizace vzniku pohledávek po splatnosti, včasné upomínání dlužníků, odporování právních úkonů dlužníka učiněných ke škodě věřitele, řízené postupování (cesse) nebo započítávání pohledávek.

Vycházíme z myšlenky, že aktivní přístup je v oblasti vymáhání a správy pohledávek základem úspěchu, a svým klientům nabízíme zejména následující právní služby:

  • jednání s dlužníky po splatnosti závazku (upomínky, uznávání závazků, dohody o splátkovém kalendáři, dohody o narovnání);
  • právní kroky zabraňující zhoršení právního postavení věřitele a dobytnosti jeho pohledávek;
  • soudní a následné exekuční vymáhání pohledávek, spolupráce se soukromým exekutorem (zjišťování a zajišťování majetku dlužníka, volba optimálních způsobů výkonu rozhodnutí);
  • přípravu zajišťovacích instrumentů (např. zástavní smlouvy, ručení, zajišťovací směnky, smluvní pokuty, notářské a exekutorské zápisy);
  • poradenství při právních operacích s pohledávkami (postupování, zápočty, zastavování, prodej a kapitalizace pohledávek);
  • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení (insolvenční návrhy, přihlašování pohledávek a incidenční spory).